top of page

NOVINKY

27. 8. 2023

Odpadové hospodárstvo: Zneškodnenie, ale aj správna evidencia nebezpečných odpadov

Odpadové hospodárstvo kladie dôraz na zodpovedné zneškodňovanie odpadu, dbá však aj na správnu evidenciu, ktorú upravuje samotný zákon.

Odpadové hospodárstvo: Zneškodnenie, ale aj správna evidencia nebezpečných odpadov

29. 7. 2023

Čo hovorí zákon na výkup motorových olejov

Výkup motorových olejov je dôležitým aspektom environmentálnej legislatívy. Zorientovať sa v nej umožňuje environmentálne poradenstvo.

Čo hovorí zákon na výkup motorových olejov

23. 6. 2023

Poznáte proces výkupu motorových olejov?

Motorové oleje sú nebezpečný odpad, preto by nemali skončiť na skládke. Riešením je výkup motorových olejov, vďaka ktorému je možné ich opätovne využiť.

Poznáte proces výkupu motorových olejov?

24. 5. 2023

Povinnosť registrácie obchodníka s vybraným minerálnym olejom

Dávame do pozornosti povinnosť každého obchodníka s vybraným minerálnym olejom, ktorý ukladá Zákon č. 98/2004 o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Veríme, že to spolu zvládneme.

Povinnosť registrácie obchodníka s vybraným minerálnym olejom

23. 5. 2023

Zákon o ochrane ovzdušia v novom šate: aké novinky prináša?

Zaujímajú vás zmeny v zákone o ochrane ovzdušia? Prečítajte si novinky, ktoré prinášajú posilnené opatrenia na ochranu kvality vzduchu.

Zákon o ochrane ovzdušia v novom šate: aké novinky prináša?

11. 5. 2023

Čistiaci deň - DETOX Komunite

Dňa 21. 04. 2023 organizovala spoločnosť DETOX, s.r.o. v spolupráci s Mestom Banská Bystrica čistiacu akciu s názvom DETOX Komunite.

Čistiaci deň - DETOX Komunite

18. 4. 2023

Deň Zeme - čistenie Rakytovskej doliny. Pridajte sa k nám!

Spoločnosť DETOX s.r.o. už niekoľko rokov organizuje podujatie na zlepšenie životného prostredia v meste, v ktorom pôsobí. Ten rok sa bude niesť v znamení DŇA ZEME, ktorý oslávime odstránením čiernej skládky odpadu v Doline Rakytovského potoka.

Deň Zeme - čistenie Rakytovskej doliny. Pridajte sa k nám!

16. 4. 2023

Ako správne spracovať odpadové ropné oleje?

Odpadové ropné oleje vznikajú pri výrobnej a servisnej činnosti. Ako sa ich zbaviť bez negatívneho vplyvu na životné prostredie?

Ako správne spracovať odpadové ropné oleje?

30. 3. 2023

Prezenčné školenie o Vodnom zákone

Nakladáte v rámci svojho podnikania s vodami alebo znečisťujúcimi látkami? Potom je naše prezenčné školenie práve pre Vás.

Prezenčné školenie o Vodnom zákone

29. 3. 2023

Konferencia REACH 2023

Konferencia REACH 2023 je hybridnou konferenciou, ktorá bude prebiehať osobne v Bratislave, a zároveň bude streamovaná online.

Konferencia REACH 2023

27. 3. 2023

Mobilný zber odpadov v Banskej Bystrici

Tak ako každý rok, tak aj v roku 2023 sme si pre vás pripravili mobilný zber nebezpečných odpadov v Banskej Bystrici

Mobilný zber odpadov v Banskej Bystrici

7. 3. 2023

Ako efektívne zneškodniť priemyselný kvapalný odpad?

Priemyselný kvapalný odpad: Ako vzniká a akým spôsobom sa ho efektívne a legálne zbaviť?

Ako efektívne zneškodniť priemyselný kvapalný odpad?

27. 2. 2023

Aké povinnosti vyplývajú z environmentálnej legislatívy?

Aby sme našu planétu zbytočne nezaťažovali, ochranou životného prostredia by sa mal zaoberať každý z nás. Na Slovensku tieto záležitosti rieši environmentálna legislatíva, ktorá sa okrem iného zaoberá aj odpadmi, ich produkciou a nakladaní s nimi. Viete, čo všetko musí vaša firma plniť, ak ročne produkuje veľké množstvo odpadu?

Aké povinnosti vyplývajú z environmentálnej legislatívy?

13. 1. 2023

Prezenčné Školenie
ODPADY – EVIDENČNÉ A OHLASOVACIE POVINNOSTI

Je evidencia odpadov pre Vás španielska dedina?
Neviete, ako vyplniť tlačivo ohlásení v odpadovom hospodárstve?

Prezenčné Školenie
ODPADY – EVIDENČNÉ A OHLASOVACIE POVINNOSTI

6. 12. 2022

BLÍŽIACE SA TERMÍNY PODÁVANIA OHLÁSENÍ za rok 2022
ODPADY a OVZDUŠIE

Vážený klient, pripomíname Vám blížiace sa termíny a povinnosti v zmysle právnych predpisov v oblasti životného prostredia

...a preto...

Je najvyšší čas na sumarizáciu odpadov

Ak vyprodukuje Váš podnik viac ako 50 kg nebezpečného odpadu alebo viac ako 1 tonu ostatného odpadu, ste povinní podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 28.februára 2023...

BLÍŽIACE SA TERMÍNY PODÁVANIA OHLÁSENÍ za rok 2022
ODPADY a OVZDUŠIE

31. 10. 2022

Mobilný zber odpadov v Banskej Bystrici

Tak ako každý rok, tak aj v roku 2022 sme si pre vás pripravili mobilný zber odpadov v Banskej Bystrici

Mobilný zber odpadov v Banskej Bystrici

24. 10. 2022

„Odborný webinár pod názvom REACh, CLP, ktorý bude zmeraný na aktuálne zmeny v chemickej legislatíve“ – 29.11.2022

Obsah seminára:
• Manažment chemických látok v podniku
• Nové plánované zmeny v chemickej legislatíve
• Nebezpečné chemické látky a expozičné limity pre pracovné prostredie
• REACH certifikát
• Zmeny a nové požiadavky v zostavovaní KBÚ

„Odborný webinár pod názvom REACh, CLP, ktorý bude zmeraný na aktuálne zmeny v chemickej legislatíve“ – 29.11.2022

16. 10. 2022

AKCIA 150 €/t - Výkup opotrebovaného ropného oleja

V rámci osláv 30. výročia založenia spoločnosti DETOX s.r.o. sme sa rozhodli navýšiť cenu za výkup odpadového ropného oleja 5-násobne. 

AKCIA 150 €/t  - Výkup opotrebovaného ropného oleja

2. 8. 2022

„Odborný seminár pod názvom REACh, CLP, ktorý bude zmeraný na aktuálne zmeny v chemickej legislatíve“ – 29.9.2022

Obsah seminára:
• Manažment chemických látok v podniku
• Nové plánované zmeny v chemickej legislatíve
• Nebezpečné chemické látky a expozičné limity pre pracovné prostredie
• REACH certifikát
• Zmeny a nové požiadavky v zostavovaní KBÚ

„Odborný seminár pod názvom REACh, CLP, ktorý bude zmeraný na aktuálne zmeny v chemickej legislatíve“ – 29.9.2022

30. 5. 2022

Nová pomôcka pre prevádzkovateľov spaľovacích zariadení

Prevádzkujete kotly na spaľovanie zemného plynu alebo biomasy, alebo iné spaľovacie zariadenia? Spracovali sme pre Vás všetky povinnosti z hľadiska legislatívy ochrany ovzdušia a zhrnuli sme ich v publikácii s názvom ,,Povinnosti prevádzkovateľov spaľovacích zariadení - väčšie stredné, menšie stredné a malé spaľovacie zariadenia".

Nová pomôcka pre prevádzkovateľov spaľovacích zariadení
bottom of page