top of page

Odber a zneškodnenie odpadov z verejných lekární Kopírovat

22. 4. 2024

Spoločnosť DETOX s.r.o. sa stala víťazom verejného obstarávania s predmetom Zabezpečenie
zvozu liekového odpadu z lekární.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv / ŠUKL aktualizoval Metodický pokyn, kde sú všetky potrebné informácie. Nájdete ho aj na našej https://www.detox.sk/metodicky-pokyn-lieky


Rozsah služby je v objeme cca 2.600 lekární po celom území Slovenska a tak si samotné plánovanie realizácie takéhoto zberu, vyžaduje potrebný čas. Prioritou budú lekárne, ktoré sú na základe databázy poskytnutej ŠUKL, označené príznakom "kritický stav".


Aktuálnej situácii rozumieme a vzhľadom na skutočnosť, že zber liekov z niektorých lekární už nebol realizovaný viac ako rok, budeme pristupovať k plánovaniu zberov zodpovedne. Naším cieľom je postupne dostať lekárne do takého stavu, aby mohli odoberať lieky od občanov bez obmedzení a následný zber z lekární nastaviť do efektívnych intervalov tak, aby nevznikali podobné situácie ako je táto.


Spoločnosť DETOX s.r.o. plánuje do svojho portfólia služieb zaradiť aj odber odpadov, ktoré vznikajú z produkcie lekární. V priebehu mesiaca 04/2024 sa budeme venovať príprave obchodných podmienok.


Predpokladáme, že v mesiacoch 05-06/2024 by ste mohli obdržať návrh zmluvy spoločne s informáciami ohľadom technických požiadaviek odberu Vašich odpadov.


Odber odpadu, ktorý vzniká z produkcie lekární predpokladáme v druhej polovici roku 2024.


V prípade Vašich doplňujúcich otázok, kontaktujte lekarne@detox.sk


List_verejné_lekárne
.pdf
Stiahnuť PDF • 850KB


bottom of page