top of page

BOZP - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov – praktické návody

Naše BOZP školenie o bezpečnosti pri práci je navrhnuté tak, aby sa účastníci oboznámili s najnovšími regulačnými požiadavkami a najlepšími postupmi v oblasti BOZP.

BOZP - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov – praktické návody
BOZP - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov – praktické návody

Čas a miesto

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

O podujatí

Naše BOZP školenie je zamerané na to, aby pomohlo účastníkom rozvíjať pochopenie pre zásady bezpečnosti, naučiť sa identifikovať riziká na pracovisku a vytvárať efektívne riešenia pre ich predchádzanie a kontrolu.

Toto školenie je určené pre každého, kto pracuje v prostredí, kde je kladený dôraz na bezpečnosť pri práci - od vedenia a manažmentu až po zamestnancov.

Obsah školenia zahŕňa:

  • Porozumenie základom BOZP - vstupné školenie BOZP
  • Identifikácia a hodnotenie rizík
  • Vytváranie efektívnych opatrení na kontrolu rizík
  • Zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia
  • Požiadavky a postupy v súlade s aktuálnymi reguláciami

Získané vedomosti a zručnosti z tohto školenia vám umožnia zlepšiť bezpečnosť na vašom pracovisku a poskytnúť lepšiu ochranu pre vašich zamestnancov. Preto neváhajte a prihláste sa na naše školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vhodné aj ako školenie BOZP pre zamestnancov.

Našim cieľom je pomáhať vám vytvárať bezpečnejšie pracovisko pre vás a vašich zamestnancov. Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ako môže naše školenie pomôcť vylepšiť bezpečnosť na vašom pracovisku, neváhajte nás kontaktovať.

Zdieľajte toto podujatie

O našich školeniach

bottom of page