top of page

Vízia spoločnosti Detox

DETOX je slovenská spoločnosť poskytujúca environmentálne služby priemyselným zákazníkom. Od nášho vzniku v roku 1992 sa snažíme byť partnerom prvej voľby pre zákazníkov, poskytovať stabilitu a atraktívne podmienky pre zamestnancov a dosahovať primeranú návratnosť kapitálu investovaného majiteľmi . . .

. . . a tým že to to robíme,

prispievame k budovaniu lepšej krajiny pre život.

Sme tu pre nás

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

MANAŽMENT KVALITY

Neustále zlepšovanie procesov je nesmierne dôležité pre dosahovanie bezchybnej služby zákazníkovi a bezchybná služba je kľúčom k spokojnosti zákazníka. Preto DETOX už v roku 2001, ako prvá slovenská odpadová spoločnosť, získala certifikát podľa požiadaviek normy ISO 14001 (kvalita environmentálnych manažérskych systémov). Za tým nasledovalo získanie certifikátu ISO 9001 (Manažment kvality) v roku 2012 a ISO 45001 (Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) v roku 2016. Okrem toho, na základe certifikácie European Federation of Tank Cleaning Organisation (EFTCO), je DETOX oprávnený vydávať Európsky certifikát o čistote (ECD), v rámci technológie čistenia železničných a cestných cisterien.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

bottom of page