top of page

SLUŽBY
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

SEDEM DÔVODOV
PRE SLUŽBY OD FIRMY DETOX

1. Všetky služby pre vaše OH od jediného dodávateľa

2. Flexibilné dopravné riešenia, vrátane železničnej prepravy

3. Poskytnutie zamestnancov pre internú obsluhu vášho OH

4. Legislatívna podpora a evidencia odpadov

5. Environmentálne tréningy pre vašich zamestnancov

6. Konkurenčné ceny, optimalizácia vašich nákladov

7. Zákaznícky portál, váš online prístup k informáciám o vašom OH

ODVOZ
A ZNEŠKODNENIE ODPADOV

Vy sa staráte o Vašu firmu.

My o Vaše odpady 

Dodáme Vám potrebné obaly a kontajnery, odvezieme odpad v dohodnutých termínoch a zabezpečíme jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie. Dostanete od nás písomné potvrdenia a doklady ktorými preukážete legálne zneškodnenie odpadov.

LEGISLATÍVNA
PODPORA

Vyznáte sa v spleti environmentálnych zákonov? My áno! Robíme to každý deň.

Potrebujete vypracovať havarijný plán, získať súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, vypracovať zámer EIA k stavebnému konaniu alebo urobiť výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia? Naši konzultanti vám pomôžu spracovať projekt, aktualizovať environmentálnu dokumentáciu, alebo vás zastúpime na úrade pri vybavovaní povolenia ...

TOTÁLNY
OUTSOURCING ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Jeden dodávateľ.

Jedna zmluva.

Jedna faktúra.

V najkomplexnejšej forme našej služby Vám nielenže zabezpečíme zneškodnenie všetkých Vašich odpadov, spracujeme príslušnú evidenciu a hlásenia, ale vám aj poskytneme našich zamestnancov na internú manipuláciu s odpadmi v rámci Vašej prevádzky. Vy sa staráte len o svoju výrobu a zákazníkov, a my sa staráme o Vaše odpadové hospodárstvo. 

NAPÍŠTE NÁM

Vaše kontaktné údaje

Formulár odpady
bottom of page