top of page

EIA - pripravovaná novela zákona

Hľadáte komplexnú informáciu o zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (EIA) s jeho najnovšími novelami? Ste na správnom mieste!

EIA - pripravovaná novela zákona
EIA - pripravovaná novela zákona

Čas a miesto

23. 05. 2024 / 20. 06. 2024

FPVaMV, Kuzmányho 1, BB, miestnosť P4

O podujatí

Prednáška má za cieľ: podať komplexnú informáciu o  zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (EIA) s jeho najnovšími novelami č. 69/2023 Z. z., č. 272/2023 Z. z. a jeho prepojenie so stavebnou legislatívou. V prednáške sa budeme venovať aj pripravovanej novele zákona EIA, ktorá je v súčasnosti v štádiu schvaľovania v NR SR, s predpokladanou účinnosťou od 1.7.2024.

Forma školenia: prezenčne

Čas: od 9,00 hod do 15,00 hod.

Prednášajúci: Ing. Milan Luciak - odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA). Ovláda tak teoretickú časť zákona, ako aj jeho uplatňovanie z hľadiska praktického života. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Získanie informácií z prednášky

-      umožní frekventantom ľahšie pochopiť nové prepojeniavzťahy medzi zákonom EIA, jeho novelami a povoľujúcimi zákonmi a

-      zvýši odbornosť frekventantov a ich efektivitu pri príprave dokumentov a vybavovaní písomností z oblasti EIA (s dôrazom na oblasť odpadov).

V osobitnej časti sa prednáška bude taktiež zaoberať prácou s verejnosťou.

Prednáška je určená pre všetky subjekty posudzovania vplyvov, investorov, právnické kancelárie, projektantov, obce a ďalších.

Cena školenia: 200,00 Eur vrátane DPH/os.

Prihlasovať sa je možné:

pre termín 23. 05. 2024 do 20. 05. 2024, úhrady do 21. 05. 2024

pre termín 20. 06. 2024 do 17. 06. 2024, úhrady do 18. 06. 2024

Kontaktná osoba: Bc. Lucia Krnáčová, 0905/800321, email: dep@detox.sk

Zdieľajte toto podujatie

O našich školeniach

bottom of page