ŠPECIÁLNE

PRIEMYSELNÉ SLUŽBY

Rýchlo. Kvalitne. Bezpečne.

​Čistíme nádrže, lapače tukov a olejov, prevádzkové zariadenia, potrubné systémy a pod. za použitia vhodnej techniky. Odpady, ktoré vzniknú pri čistení odvezieme a zabezpečíme ich zneškodnenie. Všetky práce sú vykonávané v súlade s prísnymi bezpečnostnými normami. Naši zamestnanci sú školení pre prácu s nebezpečnými látkami v uzavretých priestoroch, podľa aktuálnych podmienok používajú celotvárové masky, ochranné obleky, prípadne aj dýchacie prístroje.

PRÍKLADY

VÁKUOVÉ ČERPANIE
VÁKUOVÉ ČERPANIE

Odstraňovanie kvapalných látok a kalov z lapačov tukov a olejov a iných nádrží. Na dočistenie používame tryskanie tlakovou vodou, prípadne s čistiace chemikálie.

press to zoom
V-FORCE
V-FORCE

Tam, kde jednoduché vákuové čistenie nepostačuje, nasadzujeme špecializované vozidlo V-Force, bežne označované ako "sací báger", vysokoúčinná mobilná technológia založená na kombinácii vysokého tlaku a vysokého vákua.

press to zoom
SANÁCIE A DEKONTAMINÁCIE
SANÁCIE A DEKONTAMINÁCIE

Staršie priemyselné prevádzky je potrebné pred ich ďalším využitím zbaviť kontaminácie. Na základe chemickej analýzy určíme typ znečistenia a navrhneme najvhodnejší spôsob dekontaminácie.

press to zoom
ČISTENIE VAGÓNOV
ČISTENIE VAGÓNOV

TRANSCLEAN je technológia na čistenie automobilových a železničných cisterien za pomoci vody, pary a čistiacej chémie.. Technológia je inštalovaná na železničnej vlečke v prevádzke DETOX Rimavská Sobota. ​ Garanciu kvality čistenia deklarujeme vydaním európskeho certifikátu o vyčistení - European Cleaning Document (ECD).

press to zoom
ČISTENIE AUTO-CISTERIEN
ČISTENIE AUTO-CISTERIEN

TRANSCLEAN je technológia na čistenie automobilových a železničných cisterien za pomoci vody, pary a čistiacej chémie.. Technológia je inštalovaná na železničnej vlečke v prevádzke DETOX Rimavská Sobota. ​ Garanciu kvality čistenia deklarujeme vydaním európskeho certifikátu o vyčistení - European Cleaning Document (ECD).

press to zoom
HAVARIJNÁ SLUŽBA
HAVARIJNÁ SLUŽBA

Vieme Vám zabezpečiť službu rýchlej asistencie v prípadoch priemyselných a cestných havárií, a pri rozliatí a únikoch nebezpečných látok. Náš expertný team má dostatočný tréning, skúsenosti a potrebnú technickú výbavu a je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. ​ 24/7 Havarijná linka: 0905 323 323

press to zoom

REFERENCIE