top of page

ŠPECIÁLNE
PRIEMYSELNÉ SLUŽBY

Rýchlo. Kvalitne. Bezpečne.

​Čistíme nádrže, lapače tukov a olejov, prevádzkové zariadenia, potrubné systémy ap. za použitia vhodnej techniky. Postaráme sa o to, aby bola zabezpečená preprava a spracovanie odpadu, ktorý zneškodníme. Všetky práce sú vykonávané v súlade s prísnymi bezpečnostnými normami. Naši zamestnanci sú školení pre prácu s nebezpečnými látkami v uzavretých priestoroch, podľa aktuálnych podmienok používajú celotvárové masky, ochranné obleky, prípadne aj dýchacie prístroje.

PRÍKLADY

REFERENCIE

bottom of page