top of page

PREPRAVNÉ SLUŽBY

Bezpečne. Úsporne. Flexibilne.

Potrebujete prepravu malých množstiev toxických látok? Veľkoobjemovú prepravu voľne ložených materiálov? Prepravu horľavých kvapalín? Alebo chcete využiť výhody lacnej želelezničnej prepravy? DETOX disponuje škálou dopravných riešení v súlade s medzinárodnou dohodou o preprave nebezpečných látok (ADR). Zabezpečíme prepravu a spracovanie odpadu. 

Cisterna_IV.jpg

FLEXIBILNÉ DOPRAVNÉ RIEŠENIA

Hydraulická plošina, bezproblémová nakládka.

Výmenný systém

"prázdny za plný".

Rýchlo a pohodlne. 

Efektívna a bezpečná preprava kvapalných odpadov

Najbezpečnejšia a najlacnejšia forma prepravy 

Valník s hydraulickou plošinou, alebo niekedy i malá dodávka, je vhodné riešenie keď sa jedná o prepravu toxických odpadov v malých množstvách, alebo akýchkoľvek iných odpadov v malých množstvách, balených v sudoch, kanistroch, alebo IBC kontajneroch.

Vhodné na veľkoobjemovú prepravu odpadov voľne ložených, prípadne v sudoch, alebo IBC kontajneroch.  Unifikované ABROLL kontajnery môžu byť otvorené, zastrešené, alebo vybavené lisovacím zariadením.

Vhodné na efektívnu prepravu veľkých množstviev kvapalných odpadov, vrátane horľavých kvapalín. Automobilové cisterny s objemom 6, 12 a 26 m3, sú vybavené vývevou a súpravou sacích hadíc.

Vhodné na prepravu veľkých množstiev odpadov pevných, aj kvapalných, vrátane nebezpečných kvapalín. Železničná preprava je preferovaným riešením pre podniky, ktoré disponujú železničnou

vlečkou.

bottom of page