top of page

Často kladené otázky

1 .

Som fyzická osoba, môžem u Vás odovzdať odovzdať stavebný odpad s obsahom azbestu?

Je nám ľútou ale NIE, nemôžete nám odovzdať stavebný odpad s obsahom azbestu. Podľa súčasne platnej legislatívy spoločnosť DETOX s.r.o. môže prijať stavebný odpad s obsahom azbestu len od firmy, ktorá má oprávnenie na vykonávanie demolačných stavebných s obsahom azbestu od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Fyzická osoba/občan nemôže nakladať so stavebným odpadom obsahujúcim azbest.

2.

Som občan mesta Banská Bystrica/Rimavská Sobota, môžem u Vás odovzdať nebezpečný odpad? Koľko ma to bude stáť?

NEBEZPEČNÉ ODPADY, KTORÉ MÔŽETE BEZPLATNE ODOVZDAŤ BEZPLATNE: 
-    BATÉRIE - Autobatérie, Ni-Cd batérie, prenosné, tužkové,... 
-    ELEKTROODPAD (ŽIARIVKY, televízory, PC, notebooky, chladničky, mikrovlnky, výbojky, monitory, ...) 
-    OLEJ (motorový, prevodový, hydraulický, mazací, syntetický, minerálny, jedlý...) 
-    plastové, kovové a iné OBALY a NÁDOBY znečistené škodlivinami (olej, farby, chémia, riedidlá, rozpúšťadlá, pesticídy, hnojivá, benzín, ...) 
-    ŠKODLIVINY (oleje, farby, kyseliny, zásady, ropné látky, riedidlá, rozpúšťadlá, lepidlá, ustaľovač, fotochemikálie, vývojky, chémia, pesticídy, chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, hnojivá, insekticídy, živice, detergenty, ...) 
-    INÉ (lieky, fotopapier, ortuťové teplomery, handry znečistené škodlivinami, ...) 

Uvedené odpady, aj vo väčších množstvách, môžete ako občan mesta Banská Bystrica alebo Rimavská Sobota bezplatne odovzdať celý rok na prevádzke spoločnosti DETOX s.r.o.,
Banská Bystrica: Zvolenská cesta 139, (smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu);
Rimavská Sobota: Košická cesta 2923
- PONDELOK – PIATOK od 7.00 do 15.00 hod. 

 

3.

Ako si objednať službu?

Najjednoduchší  spôsob ako si u nás objednať je vyplniť objednávkový formulár na našej stránke a zaslať ho na emailovú adresu objednavky@detox.sk

4.

Ako  postupovať ak ešte nemám dohodnutú cenu?

Ako postupovať ak mám záujem o zaslanie ceny?

Zašlite Vašu požiadavku na emailovú adresu obchod@detox.sk 

Jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke sú na 1 tonu alebo na konkrétne objednané množstvo?

V každej našej cenovej ponuke je určená cena na mernú jednotku. V prípade štandardných odpadov je to cena za tonu. 

Čo je potrebné urobiť ak súhlasím s cenovou ponukou a chcem si objednať vývoz odpadu?

Pošlite nám súhlas s cenovou ponukou, najlepšie do e-mailu, a my sa o zvyšok postaráme.

5.

Odber odpadov

Čo ak hodnota zálohovej faktúry bola vyššia ako hodnota riadnej faktúry po vývoze odpadu?

Rozdiel Vám zašleme späť.

 

Zabezpečujete aj prepravu odpadov? 
Áno, vlastnými vozidlami, alebo externou prepravou. 

 

Môžem si doviezť odpad ku Vám sám? 
Áno, ale musíte mať registráciu dopravcu podľa zákona o odpadoch. 

 

Môžem odovzdať odpad vo vlastných obaloch? 
Áno, musia byť označené vhodným spôsobom a musia byť spôsobilé na prepravu podľa ADR.

 

Viete mi poskytnúť prázdne obaly na odpad? 
Áno, za poplatok. 

Koho kontaktovať v prípade overenia termínu vývozu odpadu?
Naše zákaznícke centrum. 

Telefón 048/47 125 25

email: objednavky@detox.sk

Ako dlho trvá kým prídete pre odpady?

Našim cieľom je odobrať Váš odpad čo najskôr.  V priemere to dokážeme urobiť za 6 až 10 pracovných dní.  Tento čas sa môže predĺžiť, ak čakáme na vaše potvrdenie cenovej ponuky, alebo zaplatenie predfaktúry. 

Aká bude výsledná suma za vývoz odpadu (náklady na zneškodnenie, doprava, poplatky)?

Celková cena sa vypočíta na základe reálne dovezených množstiev, reálnej dopravy a poplatkov.  Avšak pozor minimálna faktúra za odber je 150 €+ DPH.

6.

Predaj regenerovaných olejov a rozpúšťadiel

Akú má olej výhrevnosť?  

Minimálne 37 000KJ

 

Máte extra ľahký vykurovací olej? 

Nie

 

Dodávate aj v malých baleniach? 

Minimálne 120l sudy.

 

Spôsob platby? 

V hotovosť, alebo karta

 

Má Váš olej  výrazný zápach? 

Nie, iba typický olejový ( ako motorový olej).

 

Môžem si priniesť vlastné obaly na olej? 

Áno, minimálne 200l sud.

 

Akú dokumentáciu mi viete dať k oleju? 

KBÚ, Produktový list, Atest o kvalite. 

 

Aké čísla colného sadzobníka majú vykurovacie oleje? 

KN  27 10 19 66

Regenerujete všetky druhy? 
Nevieme regenerovať všetky druhy rozpúšťadiel, ale ku každému dopytu pristupujeme individuálne a pravdepodobne budeme vedieť vyhovieť vašej požiadavke.

Akú dokumentáciu mi viete dať k rozpúšťadlu? 
KBÚ, Atest o kvalite. 

 

7.

Čistenie cisterien

Aká je pracovná doba? 
PO - Pia  od 7:00 - 15:30

Čistíte aj potraviny? 
Nie. 

Viete mi dať certifikát o vyčistení? 
Áno, ECD certifikát. 

Čistíte aj cez víkend? 
Nie

Čistíte aj SILO? 
Nie.

Aké sú možnosti platby? 
V hotovosti, alebo kartou. 

Umývate aj hadice? 
Áno.

Viete vysušiť cisternu? 
Nie.

 

8.

Registrácia „ Obchodník s vybraným minerálnym olejom“ 

Olej DETOX odoberá za 0,00 Eur. Musím mať povolenie ?
Áno, nejedná sa o to či sa olej vykupuje alebo nie

Nakupujem syntetické nie minerálne oleje. Musím mať povolenie ?
Áno, ak nakupujete olej v obaloch väčších ako 150l

Firma má viac prevádzok, je potrebná registrácia na každú prevádzku? 
Nie, registrácia je na sídlo firmy podľa IČO.

Naša spoločnosť je registrovaná na CÚ, lebo nakupuje nové oleje. Máme sa ešte registrovať preto, lebo odovzdávame odpadové oleje? 
Nie, ďalšia registrácia nie je potrebné. Vaše povolenie „Obchodník s vybraným minerálnym olejom nám prosím zašlite mailom. 

 

Je potrebné osobne navštíviť pobočku finančnej správy? 
Nie, žiadosť o registráciu sa podáva elektronicky, cez portál finančnej správy: 

Všeobecné podanie – Spotrebné dane.

Aké číslo príslušnej colnej nomenklatúry máme uviesť v žiadosti o registráciu? 
Do žiadosti je potrebné uviesť číslo: KN  27 10 99 00

 

blooming_blurred_background_bright_close_up_colors_dragonfly_environment_flora-1517147_edi

SME TU PRE NÁS

Chceme poskytovať profesionálne environmentálne služby, byť atraktívnym zamestnávateľom a prispievať k zlepšovaniu kvality života okolo nás. Budeme tvoriť zisk, keď to bude možné, budeme znášať stratu, keď to bude nevyhnutné, ale vždy budeme poskytovať spoľahlivé a odborné služby.

bottom of page