top of page

Školenie Vodný zákon: Praktické rady a riešenia

Hľadáte jasný a praktický výklad Vodného zákona? Príďte na seminár, kde vám inšpektor Mgr. Martin Schabjuk, odborník na danú problematiku poskytne dôkladné informácie o všetkých právach a povinnostiach, ktoré musí vaša prevádzka splniť.

 Školenie Vodný zákon: Praktické rady a riešenia
 Školenie Vodný zákon: Praktické rady a riešenia

Čas a miesto

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

O podujatí

Cieľ školenia: Hľadáte jasný a praktický výklad Vodného zákona? Príďte na seminár, kde vám odborník na danú problematiku poskytne dôkladné informácie o všetkých právach a povinnostiach, ktoré musí vaša prevádzka splniť.  

Pre koho je školenie určené:

Školenie Vodný zákon je ideálne pre prevádzkovateľov, ktorí nakladajú s vodami a/alebo zaobchádzajú so znečisťujúcimi látkami, pre podnikových ekológov a vodohospodárov, projektantov a všetkých pracovníkov v oblasti ochrany životného prostredia. Po absolvovaní tohto seminára budete schopní využiť získané znalosti v oblasti vodohospodárstva, manažérstva, projektovania, pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a pri prevádzkovaní vodných stavieb. 

Obsah seminára pokrýva mnohé kľúčové aspekty Vodného zákona vrátane základných ustanovení, nakladania s vodami, vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd, povinností vlastníkov vodných stavieb, povinností pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami ako aj príklady mimoriadných zhoršení vôd spôsobených únikom znečisťujúcich látok. 

Obsah seminára

  • Základné ustanovenia Vodného zákona
  • Pravidlá nakladania s vodami
  • Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd
  • Základné povinnosti pri prevádzkovaní vodných stavieb
  • Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami
  • Mimoriadne zhoršenia vôd spôsobené únikom znečisťujúcich látok

Zdieľajte toto podujatie

O našich školeniach

bottom of page