top of page

Školenie Vodný zákon: Praktické rady a riešenia

Hľadáte jasný a praktický výklad Vodného zákona? Príďte na seminár, kde vám odborník na danú problematiku poskytne dôkladné informácie o všetkých právach a povinnostiach, ktoré musí vaša prevádzka splniť.

 Školenie Vodný zákon: Praktické rady a riešenia
 Školenie Vodný zákon: Praktické rady a riešenia

Čas a miesto

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

O podujatí

Pre koho je školenie určené

Školenie Vodný zákon je ideálne pre prevádzkovateľov, ktorí nakladajú s vodami a/alebo zaobchádzajú so znečisťujúcimi látkami, pre podnikových ekológov a vodohospodárov, projektantov a všetkých pracovníkov v oblasti ochrany životného prostredia. Po absolvovaní tohto seminára budete schopní využiť získané znalosti v oblasti vodohospodárstva, manažérstva, projektovania, pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a pri prevádzkovaní vodných stavieb.

Obsah seminára pokrýva mnohé kľúčové aspekty Vodného zákona vrátane základných ustanovení, nakladania s vodami, vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd, vodných stavieb, povinností ich vlastníkov, objasňuje zdroj znečistenia vody a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

Obsah seminára

  • Základné ustanovenia Vodného zákona
  • Pravidlá nakladania s vodami
  • Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd
  • Prevádzkovanie vodných stavieb
  • Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

Ak si nie ste istí, ako sa vysporiadať s týmito povinnosťami, náš tím odborníkov vám môže pomôcť ušetriť čas aj peniaze za prípadné pokuty. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Pre dodatočné otázky nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na vašu účasť a na možnosť poskytnúť vám cenné informácie a riešenia v rámci tohto seminára.

Zdieľajte toto podujatie

O našich školeniach

bottom of page