top of page

ENVIRONMENTÁLNE
PROJEKTY A PORADENSTVO

Vyznáte sa v environmentálnych zákonoch?

My áno, robíme to na plný úväzok, každý deň.

SEDEM DÔVODOV
PRE PORADENSKÉ SLUŽBY OD FIRMY DETOX

1. Úvodná konzultácia 1 h zadarmo

2. Široký rozsah environmentálnej legislatívy

3. Trvalá aktualizácia dokumentácie

4. Zastupovanie pri úradných konaniach

5. Tréningy vašich zamestnancov

6. Dokumentácia aj v anglickom jazyku

7. Finančná garancia: Ak urobíme chybu, uhradíme vašu pokutu!

OBLASTI NAŠEJ EXPERTÍZY

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
ZÁKLADNÝ
 • Úvodný audit OH a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov

 • Informovanie o zmenách v legislatíve

 • Kontrola stavu dokumentácie  a fyzickej manipulácie s odpadmi (1 x rok)

 • Vedenie evidencie  a spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním

Objednať
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
ŠTANDARDNÝ
 • Úvodný audit OH a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov

 • Informovanie o zmenách v legislatíve

 • Kontrola stavu dokumentácie a fyzickej manipulácie s odpadmi (1 x štvrťrok)

 • Vedenie evidencie  a spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním

 • Dohľad nad povinnosťami v zmysle zákona o vodách a ochrany vzdušia, na základe individuálnej potreby zákazníka

 • Zastupovanie spoločnosti počas auditov a kontrol/správnych konaní  orgánov štátnej správy

Objednať
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
PRÉMIUM
 • Úvodný audit OH a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov

 • Trvalá aktualizácia dokumentácie

 • Kontrola stavu dokumentácie  a fyzickej manipulácie s odpadmi (1 x mes)

 • Vedenie evidencie  a spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním

 • Dohľad nad povinnosťami v zmysle zákona o vodách a ochrany vzdušia, na základe individuálnej potreby zákazníka

 • Zastupovanie spoločnosti počas auditov a kontrol/správnych konaní  orgánov štátnej správy

 • Neobmedzená tel. konzultácia

 • ​Bezplatná účasť na 1 školení DETOX

 • Finančná záruka v prípade udelenia pokuty

Objednať

NAPÍŠTE NÁM

Ak chcete objednať službu, alebo konzultáciu, volajte, alebo napíšte email na:

E-mail:  legislativa@detox.sk

Tel.:  +421 (48) 471 25 25

 

alebo vyplňte nasledovný formulár:

Vaše kontaktné údaje

Form Legisl
bottom of page