top of page

Naše prevádzky

IMG_8796_edited.jpg

PREVÁDZKA BANSKÁ BYSTRICA

Prevádzka v Banskej Bystrici je prvou spracovateľskou prevádzkou spoločnosti so zameraním na fyzikálno-chemické úpravy odpadov. Prevádzka bola uvedená do prevádzky v roku 2000 a spĺňa všetky aktuálne platné normy z oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia

IMGP2073.jpg

PREVÁDZKA
RIMAVSKÁ SOBOTA

Prevádzka Rimavská Sobota je zameraná hlavne na recykláciu odpadových olejov, organických rozpúšťadiel, olejových filtrov ale aj na dekontamináciu znečistených odpadov. V tejto prevádzke sa nachádza aj linka na čistenie automobilových a železničných cisterien a moderné laboratórium.

IMGP2073_edited.jpg
TT.jpg
TT.jpg

PREVÁDZKA TRNAVA

Prevádzka Trnava je posledným závodom uvedeným do činnosti v roku 2011. Prevádzka slúži ako zberné a triediace centrum pre naše operácie na západnom Slovensku.

bottom of page