top of page

Školenie o odpadoch - Evidenčná a ohlasovacia povinnosť

Aká evidenčná a ohlasovacia povinnosť vyplýva zo Zákona o odpadoch? To a omnoho viac sa dozviete na našom novom pripravovanom webinári.

Školenie o odpadoch - Evidenčná a ohlasovacia povinnosť
Školenie o odpadoch - Evidenčná a ohlasovacia povinnosť

Čas a miesto

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

O podujatí

Súčasťou podnikania je držať krok s najnovšími právnymi predpismi a zmenami, ktoré sa týkajú vášho odvetvia. Práve preto pre vás pravidelne pripravujeme školenia, na ktorých sa oboznámite s potrebnými informáciami, novinkami a dôležitými aktualitami, ktoré sa týkajú nakladania s odpadmi. 

Naše pravidelne organizované školenie ku Zákonu o odpadoch poskytuje hodnotné informácie o nakladaní s odpadmi pre firmy, ktoré aj produkujú odpady. Na školení vám priblížime najnovšie postupy v oblastiach, ako sú evidencia odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, nakladanie s nebezpečným odpadom, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, triedenie odpadu, či spôsob nakladania s odpadom.

Kľúčové body, ktoré pokrývame v rámci školenia: 

- Prehľad Zákona o odpadoch 

- Ako zvládať evidenciu odpadov v súlade so zmenenými právnymi predpismi

- Nové požiadavky na ohlásenie odpadov

- Aktualizácie týkajúce sa nakladania s nebezpečným odpadom

- Najnovšie informácie o triedení odpadu

Na školení sa okrem samotnej evidencie odpadov a príprave ohlásení budeme zaoberať aj:

- prehľadom právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - pripravované zmeny

- povinnosťami držiteľov odpadov deklarované evidenciou

- evidenciou odpadov v súlade s predpismi

- novinkami týkajúcimi sa ohlasovacích povinností

Kontaktná osoba: Bc. Lucia Krnáčová, email: dep@detox.sk, telefón: 048 / 22 11 575

Zdieľajte toto podujatie

O našich školeniach

bottom of page