top of page

Konferencia REACH 2023

29. 3. 2023

Konferencia REACH 2023 je hybridnou konferenciou, ktorá bude prebiehať osobne v Bratislave, a zároveň bude streamovaná online.

Hlavné témy: CHEMICKÁ LEGISLATÍVA EÚ, REACH 2.0, faktor MAF, nízkoobjemové chemikálie, polyméry, hodnotenie rizík, presadzovanie, manažment chemikálií, nástroje a riešenia…


Konferencia REACH 2023 je organizovaná už po trinásty raz a spája lektorov a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, štátnych orgánov, akademickej obce a iných zainteresovaných strán.


Legislatíva REACH dosiahla dôležitý míľnik a REACH 2.0. je v legislatívnom procese. Zvládnuť všetky nové požiadavky bude výzvou pre všetky zainteresovné strany.


Jazykom konferencie REACH 2023 je iba angličtina.


KOMPLETNÝ PROGRAM A REGISTRÁCIA: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


bottom of page