top of page

Spoločnosť DETOX sa stala členom skupiny KOSIT

4. 10. 2023

V piatok 29.09.2023 sa spoločnosť DETOX s.r.o. stala súčasťou skupiny KOSIT, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Majiteľ spoločnosti DETOX , Ing. Roman Forgáč sa dlhodobo venoval myšlienke rastu spoločnosti prostredníctvom partnerstva so strategickým investorom. Po viac ako 30 ročnom pôsobení v spoločnosti sa rozhodol predať časť podielu spoločnosti a úspešným investorom a teda novým väčšinovým vlastníkom sa stala spoločnosť KOSIT a.s., ktorá patrí do finančnej skupiny WOOD & Company.

Skupina spoločností KOSIT sa primárne zameriava na poskytovanie služieb nakladania s odpadom pre komunálny sektor a komplexné služby pre zákazníkov z oblasti priemyslu a obchodu.

Okrem zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) v Košiciach, či bioplynovej stanice na recykláciu biologického odpadu, prevádzkuje skupina KOSIT viacero koncových zariadení v Košickom, Prešovskom, a Nitrianskom kraji. Skupina KOSIT má viac ako 925 zamestnancov a jej plánovaný konsolidovaný obrat v roku 2023 je vo výške 68 mil. EUR. V prípade záujmu si informácie o tejto spoločnosti môžete naštudovať na ich web stránke https://www.kosit.sk/o-spolocnosti/,


Spoločnosť DETOX s.r.o. nemení svoju identitu a naďalej vystupuje pod svojím názvom, čo je však dôležité a čo ocenia naši obchodní partneri, že spojenie so skupinou KOSIT nám umožní poskytovať ešte komplexnejšie služby v oblasti odpadového hospodárstva ako doposiaľ.


Vstup nového spoločníka do DETOXU je dôležitým míľnikom pre všetkých zamestnancov a som presvedčený, že toto partnerstvo bude mať veľký prínos pre obe spoločnosti. Verím, že sa nám v krátkej dobe, podarí zhmotniť všetky rozpracované projekty spoločnosti DETOX a nie len touto transakciou ale hlavne dobrou spoluprácou medzi spoločnosťami skupiny KOSIT posilníme svoju pozíciu na trhu odpadového hospodárstva.


Daniel Studený

Výkonný riaditeľ a konateľ

Detox s.r.o


O skupine WOOD & Company - https://wood.com/

WOOD & Company je významná finančná a investičná skupina s popredným postavením na stredoeurópskom trhu. Spoločnosť vznikla v roku 1991 a má kancelárie v siedmich veľkých európskych mestách: Prahe, Bratislave, Varšave, Miláne, Bukurešti, Dubline a Londýne. Zameriava sa na poskytovanie služieb v oblastiach corporate finance a kapitálových trhov, obchodovanie s cennými papiermi a správu majetku. Významnou súčasťou skupiny sú aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, realitné fondy a investičná online platforma Portu.


O spoločnosti KOSIT a. s. - https://www.kosit.sk/

Spoločnosť KOSIT a.s. bola založená v roku 2001. Na profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálny sektor, priemysel, obchod, ale aj v oblasti individuálnych zákazníkov. Od roku 2018 je členom organizácie CEWEP (Konfederácia európskych zariadení na energetické využitie odpadu). V oblasti odpadového hospodárstva presadzuje spoločnosť KOSIT a.s. progresívne a ekologické formy nakladania s odpadom. Prostredníctvom vlastného zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) dlhodobo prispieva ku kvalite odpadového hospodárstva podľa štandardov z vyspelých európskych krajín. Akcionármi spoločnosti sú investičná skupina WOOD & Company (95 %) a mesto Košice (5 %).

bottom of page