top of page

Novela zákona o odpadoch: aké sú ďalšie pripravované zmeny?

29. 9. 2023

Správa a riadenie odpadov patrí k významným témam v oblasti životného prostredia. Ide o pomerne dynamické odvetvie, preto sa neustále menia a aktualizujú aj zákony a predpisy, ktorým odpadové hospodárstvo podlieha.

Správa a riadenie odpadov patrí k významným témam v oblasti životného prostredia. Ide o pomerne dynamické odvetvie, preto sa neustále menia a aktualizujú aj zákony a predpisy, ktorým odpadové hospodárstvo podlieha. Nedávna novela zákona o odpadoch nebola výnimkou a priniesla niekoľko zásadných zmien. Zákon však pripravuje niekoľko ďalších a práve na tie vás pripraví naše školenie o odpadoch.


Odpadové hospodárstvo je odvetvie, ktoré podlieha neustálym zmenám. Zákony a nariadenia, ktoré ho regulujú, reagujú na stav životného prostredia i na európske protokoly, dohovory a nariadenia, ktoré sa vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu spojenú s klimatickou krízou neustále sprísňujú. Na rovnakom princípe funguje aj slovenská legislatíva, ktorej alfou a omegou je zákon o odpadoch. Jeho posledná novelizácia priniesla niekoľko zmien, pričom do praxe by už čoskoro mali vojsť aj tie, ktoré sa aktuálne ešte len pripravujú. Aký vplyv budú mať na odpadové hospodárstvo a ako vás na ne môže pripraviť naše školenie o odpadoch?

Aktuálna legislatívna situácia na Slovensku

Aktuálne platný zákon o odpadoch, ktorým na Slovensku regulujeme odpadové hospodárstvo, bol schválený ešte v roku 2010. Odvtedy prešiel niekoľkými revíziami a doplneniami, z ktorých vyplynulo množstvo zmien nielen pre producentov odpadu, ale aj pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú jeho spracovaním. Zmeny a doplnenia, ktoré priniesla novela zákona z roku 2019, boli zdrojom presnejších predpisov týkajúcich sa triedenia odpadu a zvyšovania zodpovednosti za jeho správu, aké novinky však čakať od novelizácie, ktorá sa ešte len pripravuje?

Pripravované zmeny zákona o odpadoch

Pripravovaná novela zákona o odpadoch sľubuje ďalšie zmeny, ktoré budú mať významný vplyv na odvetvie odpadového hospodárstva, a tým aj na životné prostredie. Niektoré z týchto plánovaných zmien zahŕňajú:


1. Zmeny v oblasti školení o odpadoch

Pripravované zmeny novely zákona o odpadoch by sa mali týkať aj zvyšovania nárokov na odbornú kvalifikáciu a školenia pre zamestnancov, rovnako ako aj osoby pôsobiace v oblasti nakladania s odpadom. Cieľom školení má byť schopnosť pracovníkov zabezpečiť správne a bezpečné riadenie odpadu a minimalizovať tak riziko environmentálneho poškodenia.


2. Nebezpečný odpad

Plánované zmeny v zákone o odpadoch by mali okrem iného poukazovať aj na samostatnú kategóriu odpadového hospodárstva, t. j. na nebezpečný odpad. Predmetom týchto zmien by mali byť prísnejšie predpisy týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a likvidácie nebezpečného odpadu, ktorých cieľom je minimalizovať riziko poškodenia životného prostredia a zdravia ľudí, ktorí s touto kategóriou odpadu prichádzajú do kontaktu.


3. Výkup motorových olejov

Ďalšou z plánovaných zmien sú opatrenia zamerané na recykláciu, ale aj samotný výkup motorových olejov. Takéto opatrenie by mohlo pomôcť minimalizovať environmentálnu záťaž spôsobenú nezákonným vyhadzovaním použitých olejov a prispieť tak k lepšiemu stavu životného prostredia.

Aktuálna ponuka školení o odpadoch

V prípade, že sa pohybujete v oblasti odpadového hospodárstva a chcete sa o plánovaných zmenách v zákone o odpadoch dozvedieť viac, môžete využiť ponuku našich odborných školení. Zúčastniť sa ich môžete buď ako jednotlivec, alebo ako zástupca konkrétnej spoločnosti a stať sa tak odborníkom na oblasť odpadového hospodárstva.


Spomedzi našich kurzov je aktuálnym najmä školenie o odpadoch s názvom Platné a pripravované zmeny v Zákone o odpadoch. Poskytne vám dôležité informácie a postrehy, ktoré vám pomôžu porozumieť novým predpisom a pripraviť sa tak na ich uplatnenie v praxi. Témou školenia budú zmeny v zákone o odpadoch a evidencia odpadov, ale i vypĺňanie evidenčných listov a ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním. Školenie sa bude konať 14. 12. 2023.

bottom of page