top of page

Mobilný zbery nebezpečných odpadov z domácností v meste Poltár

Zber 04.10.2023

Odpady majte pripravené 04. 10. 2023 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL A AUTOBATÉRIE NEBERIEME!Poltár jeseň 2023
.pdf
Download PDF • 204KBbottom of page