top of page

Mobilný zbery nebezpečných odpadov z domácností v meste Fiľakovo

Zber 07.10.2023

Odpady majte pripravené 07. 10. 2023 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL, AUTOBATÉRIE A ELEKTROODPAD NEBERIEME!FILAKOVO_LETAK_2023
.pdf
Download PDF • 303KB


bottom of page