top of page

Mobilný zbery nebezpečných odpadov z domácností v meste Štúrovo

Zber 11.05.2024

Odpady majte pripravené 23. 05. 2024 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL A AUTOBATÉRIE NEBERIEME!2024_leták_Jar
.pdf
Download PDF • 347KB

bottom of page