top of page

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností v meste Rimavská Sobota

Zber 27.04.2024

Uvedené odpady, aj vo väčších množstvách, môže občan mesta Rimavská Sobota


BEZPLATNE ODOVZDAŤ CELÝ ROK v prevádzke spoločnosti


DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, Rimavská Sobota, tel. 048 / 471 25 25


PREVÁDZKOVÉ HODINY: PONDELOK – PIATOK 7.00 - 15.00 HOD.

v čase mobilného zberu v sobotu (27.04.2024) od 8.00 do 14.00 hod.


Odpady majte pripravené 27.04.2024 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST A PNEUMATIKY Z VOZIDIEL OD OBČANOV NEBERIEME!


R.SOBOTA
.pdf
Download PDF • 193KBbottom of page