top of page

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností v meste Hnúšťa

Zber 20.04.2024

Odpady majte pripravené 20. 04. 2024 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL A AUTOBATÉRIE NEBERIEME!


Hnúšťa-letak-2024
.pdf
Download PDF • 182KB

bottom of page