top of page

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností v meste Hnúšťa

Zber 14.10.2023

Odpady majte pripravené 14. 10. 2023 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL A AUTOBATÉRIE NEBERIEME!Hnúšťa jeseň
.pdf
Download PDF • 208KBbottom of page