top of page

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností v meste Detva

Zber 25.05.2024

Odpady majte pripravené 25. 05. 2024 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL A AUTOBATÉRIE NEBERIEME!
HARMONOGRAM
.pdf
Download PDF • 193KB

bottom of page