top of page

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností v meste Detva

Zber 04.11.2023

Odpady majte pripravené 04. 11. 2023 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL A AUTOBATÉRIE NEBERIEME!DETVA_1000ks_A5_jeseň2023
.pdf
Download PDF • 206KB
bottom of page