top of page

Mobilné zbery nebezpečných odpadov z domácností v meste Banská Bystrica 2.zber

Zbery 14.10.2023

Nebezpečné odpady, aj vo väčších množstvách, môže občan mesta Banská Bystrica


BEZPLATNE ODOVZDAŤ CELÝ ROK v prevádzke spoločnosti


DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, tel. 048 / 471 25 25

(smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu)

PREVÁDZKOVÉ HODINY: PONDELOK – PIATOK 7.00 - 15.00 HOD.


v čase mobilného zberu v sobotu (14.10.2023) od 8.00 do 13.00 hod.


Odpady majte pripravené 14.10.2023 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST A PNEUMATIKY Z VOZIDIEL OD OBČANOV NEBERIEME!14_10_sumar zber 2023_JESEŇ_web
.pdf
Download PDF • 146KB

bottom of page