top of page

Detox - odpadové hospodárstvo 

Kto sme?

Začínajúc od nuly pred 31 rokmi, DETOX je dnes komplexný dodávateľ služieb v odpadovom hospodárstve s pôsobnosťou na celom Slovensku. Poskytujeme koncové riešenia naprieč celým dodávateľským reťazcom, vrátane odvozu, spracovania, recyklácie a zneškodnenia odpadu. Váš odpad odvezieme bezpečne, podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), spracujeme ho v našich certifikovaných prevádzkach, dodáme pracovnú silu na manipuláciu s odpadmi priamo u vás a vašu environmentálnu dokumentáciu dáme do súladu s legislatívou. Taktiež vykonávame špeciálne priemyselné a čistiace služby a poskytujeme nepretržitú havarijnú službu. V roku 2023 sa spoločnosť DETOX s.r.o. stala súčasťou skupiny KOSIT, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva.

História

1992

Spoločnosť DETOX bola založená 29. októbra 1992 Romanom Forgáčom a Lorántom Vojčekom s cieľom recyklovať organické rozpúšťadlá vyprodukované v odvetví chemického čistenia odevov. Nielen rozsah produktov, ale aj rozsah pôsobnosti sa v krátkom čase rozšíril a v nasledujúcich rokoch spoločnosť poskytovala komplexný balík služieb v odpadovom hospodárstve a priemyselnom čistení.

V rokoch 1998-99 sa DETOX delí na tri spoločnosti. CENTRALCHEM s.r.o. podniká v oblasti distribúcie chemických produktov, LAMES s.r.o. je dodávateľom technológií pre ekologické odmasťovanie kovov, zatiaľ čo DETOX ostáva špecializovanou firmou v odpadovom hospodárstve. 

CENTRALCHEM sa neskôr zlúčil s konkurenčnou firmou LABOCHEM a stal sa druhým najväčším hráčom na slovenskom trhu distribúcie chemických produktov. Spoločnosť LAMES však po 8 úspešných rokoch však nakoniec skončila v roku 2007 konkurze. 

1993
-
1999

2000

DETOX otvára svoju prvú vlastnú prevádzku, Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov v Banskej Bystrici.

Impozantná výkonnosť firmy priťahuje pozornosť finančných investorov. V roku 2000 vstupuje do vlastníckej štruktúry privátny investičný fond Environmental Investment Partners (EIP) kúpou 48,5% podielu. Získané prostriedky budú použité na financovanie výstavby druhého spracovateľského závodu. 

V roku 2001 sme obdržali certifikát ISO 14001:2004, Systém environmentálneho manažérstva.

V roku 2002 získava DETOX povolenie na recykláciu odpadových olejov a fluorescentných žiariviek (známe ako "autorizácia"). V tom istom roku, dva roky po vstupe EIP, DETOX otvára v Rimavskej Sobote svoju druhú prevádzku, špecializovaný na recykláciu odpadových olejov a organických rozpúšťadiel.

O rok neskôr (2003), otvárame tretiu prevádzku, zberné a triediace centrum v Bratislave.

2001
-
2003

2004
-
2008

V rokoch 2004 - 2006 DETOX získava významný kontrakt na odstraňovanie ekologickej kontaminácie v priestore bývalej rafinérie APOLLO v Bratislave.

V roku 2005 EIP vystupuje zo spoločnosti, odpredajom svojho podielu pôvodným vlastníkom, ktorí tak nadobúdajú úplnú kontrolu.

V rokoch 2006 - 2009 vykonávame čistenie Slnečných jazier v Senci odstraňovaním sedimentov. Kontrakt bol vo výške 180 mil. Sk (6 mil €) a čistiace práce trvali tri roky.

V roku 2006 bol regionálny sklad v Bratislave zničený požiarom a DETOX bol nútený jeho prevádzku zavrieť a reorganizovať logistické operácie.

Globálna finančná kríza v roku 2009 zasiahla aj Slovensko a DETOX čelí dramatickému poklesu tržieb. V reakcii na krízu, manažment uskutočňuje zásadnú reorganzáciu a optimalizáciu procesov.

V roku 2010 DETOX kupuje konkurenčnú firmu EKO-M Slovakia s.r.o. a následne začína výstavba prevádzky v Trnave.

Do polovice roka 2010 je reorganizácia firmy ukončená a v roku 2011 už DETOX zaznamenáva rekordnú finančnú a prevádzkovú výkonnosť.

V roku 2011 je ukončená výstavba prevádzky v Trnave a jej otvorenie umožňuje spoločnosti optimalizovať operácie na západnom Slovensku. V tom istom roku je do prevádzky uvedená technológia OTTO, na spracovanie automobilových olejových filtrov.

2009
-
2011

2012

V roku 2012 si spoločnosť pripomína 20. výročie založenia. Prebieha implementácia nového informačného systému QI, a v ďalších rokoch nasleduje jeho dolaďovanie.

DETOX obhajuje certifikát ISO 9001:2008, Systém manažérstva kvality.

V roku 2015 sme získali certifikát bezpečnosti, kvality a environmentálnych aspektov pre spoločnosti poskytujúce prepravu - Safety and Quality Assessment System (SQAS).

Sme prijatí za člena CACS (Česká asociácia čistiacich staníc), ktorá je členom EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations) a DETOX získava povolenie deklarovať kvalitu čistenia vydaním európskeho certifikátu o čistení ECD (European Cleaning Document) 

2015

2016

V roku 2016 obhajujeme certifikát OHSAS 18001:2007, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Rozširujeme poskytované služby o špeciálne sacie vozidlo, ktoré disponuje vysokotlakovým zariadením na čistenie potrubí, kanalizácií a priemyselných technológií.

V deň výročia 25 rokov od založenia spoločnosti DETOX prerozdeľuje jednu dennú tržbu medzi zamestnancov 

2017

2018
-
2020

V roku 2019 DETOX získava kontrakt na dodávku recyklovaných olejov na výstavbu obchvatu D4R7 v Bratislave v hodnote 2,5 mil. €. Celkom bude v priebehu dvoch rokov dodaných 5.400 ton olejov.

V roku 2020 pandémia COVID-19 zasahuje aj Slovensko. V apríli klesajú mesačné tržby na úroveň najnižšiu za posledných 20 rokov. Výkonný manažment rýchlo zasahuje a previedie spoločnosť cez krízu tak, že nakoniec zaznamenávame "len" 20% pokles tržieb a zisku. 

V deň výročia 30 rokov od založenia spoločnosti DETOX prerozdeľuje mimoriadnu odmenu vo výške 90 000€ medzi zamestnancov. Za každý rok fungovania spoločnosti 3000 € 

V Trnave a B. Bystrici spúšťame do prevádzky nový systém stáčania kvapalných odpadov so sústavou nových skladovacích nádrží.

Na prevádzke v B. Bystrici sa púšťame do výstavby novej modernej technológie na spracovanie kvapalných odpadov v celkovej kapacite 15 000 ton ročne.

2022

2023

Spustenie novej modernej technológie na spracovanie kvapalných odpadov v prevádzke B. Bystrica

V roku 2023 sa spoločnosť DETOX s.r.o. stala súčasťou skupiny KOSIT, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Majiteľ spoločnosti DETOX , Ing. Roman Forgáč sa dlhodobo venoval myšlienke rastu spoločnosti prostredníctvom partnerstva so strategickým investorom. Po viac ako 30 ročnom pôsobení v spoločnosti sa rozhodol predať časť podielu spoločnosti a úspešným investorom a teda novým väčšinovým vlastníkom sa stala spoločnosť KOSIT a.s., ktorá patrí do finančnej skupiny WOOD & Company.

bottom of page