top of page

Online školenie formou WEBINÁRA: „Prevádzkovanie spaľovacích zariadení v zmysle legislatívy ochrany ovzdušia“

26. 5. 2021

Online školenie formou WEBINÁRA:

„Prevádzkovanie spaľovacích zariadení v zmysle legislatívy ochrany ovzdušia“   


18.6.2021  


 


Obsah WEBINÁRA: 


 právne predpisy

 povinnosti prevádzkovateľov

vymedzenie spaľovacích zariadení a agregačné pravidlá

 dokumentácia

 prevádzková evidencia

 emisné limity a ich preukazovanie

 hlásenia a poplatky za prevádzku spaľovacích zariadení Odborným garantom bude:Ing. Veronika Selecká, PhD. - DETOX s.r.o.    Odborný referent Divízie Environmentálnych Projektov (DEP)   pôsobí ako odborná konzultantka v oblasti ochrany ovzdušia a ochrany životného prostredia pre podniky v rôznych priemyselných odvetviach. Má bohatú prax a skúsenosti so zabezpečovaním legislatívnych povinností, konzultácií a vykonávania environmentálnych dohľadov.
WEBINÁR JE URČENÝ PRE:


    prevádzkovateľov kotolní, teplovzdušných agregátov, a iných spaľovacích zariadení, ktoré sú súčasťou technológieA ZAMERANÝ NA:


    povinnosti pre malé, menšie stredné a väčšie stredné spaľovacie zariadenia.


 


 

V prípade Vašich doplňujúcich otázok, je Vám k dispozícii Ing. Silvia Šinaľová,   tel. č.: +421 905 800 321, e-mail: silvia.sinalova@detox.sk  


    O našich zásadách spracovávania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia GDPR sa môžete informovať na našich webových stránkach.      www.detox.sk


 Všetky potrebné informácie vrátane prihlášky nájdete tu:

bottom of page