top of page

Nový systém stáčania kvapalných odpadov v Trnave

2. 9. 2021

Od 01.09.2021 sme spustili do prevádzky nový systém stáčania kvapalných odpadov so sústavou skladovacích nádrží. Tento projekt bol realizovaný so zámerom prvotnej filtrácie hrubých nečistôt pri stáčaní a detailnejšej separácií kvalít Vašich kvapalných odpadov určených na ďalšie spracovanie.

Naše investície sa vo veľkej miere snažíme smerovať tak, aby sme zabezpečili efektívnosť našich činností a  zvýšili  bezpečnosť pri manipulácií, skladovaní a následnom spracovaní odpadov. Investícia v tejto oblasti nie je jediná a na podobnej sústave nádrží pracujeme aj v  prevádzke Banská Bystrica.

bottom of page