top of page

Nový systém stáčania kvapalných odpadov v Banskej Bystrici

1. 11. 2021

Podobne ako v Trnave, ja v Banskej Bystrici sme spustili do prevádzky nový systém stáčania kvapalných odpadov so sústavou skladovacích nádrží. Tento projekt bol realizovaný so zámerom prvotnej filtrácie hrubých nečistôt pri stáčaní  a detailnejšej separácií kvalít Vašich kvapalných odpadov určených na ďalšie spracovanie.

bottom of page