top of page

Mobilný zber odpadov v Banskej Bystrici

27. 3. 2023

Tak ako každý rok, tak aj v roku 2023 sme si pre vás pripravili mobilný zber nebezpečných odpadov v Banskej Bystrici

Mobilný zber sa bude konať v termínoch:


20.05.2023 (sobota)

 27.05.2023 (sobota)
Harmonogram a zastávky si môžete potrieť tu:

Odpady, aj vo väčších množstvách, môže občan mesta Banská Bystrica

bezplatne odovzdať celý rok v prevádzke spoločnosti.


DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, tel. 048 / 471 25 25

(smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu)


Prevádzkové hodiny: Pondelok – Piatok 7.00 - 15.00 hod.

v čase mobilného zberu v sobotu (20.05. a 27.05.2023) od 8.00 do 13.00.


Odpady majte pripravené 20.05.2023 a 27.05.2023 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený. Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST A PNEUMATIKY Z VOZIDIEL OD OBČANOV NEBERIEME!

bottom of page