REZIDENČNÉ SLUŽBY

Nebezpečné látky (NL) reprezentujú až 5% objemu tuhého komunálneho odpadu (TKO), predstavujú však nepomerne vyššie riziko. NL, ako napr. staré farby, riedidlá, elektrospotrebiče, oleje, autobatérie, pesticídy a pod., sa nesmú ukladať na skládky TKO, ale, v zmysle platnej legislatívy majú mestá a obce povinnosť zabezpečiť jeho separovaný zber týchto NL.

DETOX pomáha mestám a obciam splniť legislatívne povinnosti tak, že organizuje separovaný zber NL formou "mobilných zberov" organizovaných vo vopred oznámených termínoch, niekoľko krát do roka. Okrem toho, v mestách, kde DETOX prevádzkuje svoje stále prevádzky, môžu občania priniesť NL zo svojich domácností kedykoľvek počas pracovných hodín.

BANSKÁ BYSTRICA

prípadová štúdia