top of page

OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov - praktické návody

Cieľom seminára je podať prehľadný výklad povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov a poskytnúť praktické návody na ich riešenie vrátane hodnotenia zdravotných rizík a faktorov pracovného prostredia.

Vstupenky nie sú v predaji
Pozrieť ďalšie udalosti
OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov - praktické návody
OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov - praktické návody

Čas a miesto

16. 11. 2023, 19:00

Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovensko

O podujatí

Seminár bude určený pre všetkých prevádzkovateľov priestorov – výrobných aj nevýrobných s výnimkou zariadení služieb (kaderníctva, soláriá, kozmetiky), potravinárskych prevádzok (netýka sa manipulácie s potravinami a priestorových požiadaviek, ale týka sa ich ochrana zdravia zamestnancov prezentovaná na seminári a povinnosti zamestnávateľa) a zariadení pre deti a dorast.

Školenie by mal slúžiť pre zástupcov zamestnávateľa, ktorí zodpovedajú za „povolenia“ od orgánov verejného zdravotníctva a za plnenie povinností zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom.

Cieľom seminára bude orientovať zamestnávateľa a prevádzkovateľa priestorov o jeho povinnostiach voči zákonu o verejnom zdravotníctve v súvislosti s uvádzaním priestorov do prevádzky a v súvislosti s jeho povinnosťami vo vzťahu k zamestnancom.

Školením vás bude sprevádzať MUDr. Tatiana Majanová dlhoročná špecialistka a lektorka v oblasti pracovného lekárstva. Od roku 1999 pracuje na RÚVZ so sídlom v RS, kde zastáva post zástupcu regionálneho hygienika a vedúceho služobného úradu a zároveň je vedúcou oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie. 

Jej vysoká odbornosť a lektorská zručnosť ako aj bohaté skúsenosti z kontrolnej činnosti vám prinesú veľa praktických návodov a skúseností z praxe.

Cena za školenie je 100,00 Eur vrátane DPH za 1 osobu

Prihlasovanie je možné do 13. 11. 2023.

Tešíme sa na vás!

Zdieľajte toto podujatie

O našich školeniach

bottom of page