top of page

Pripravované školenia

  • Vodný zákon - praktické návody a riešenia
    20. 4., 9:00 – 15:00
    Banská Bystrica, Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
    Cieľom seminára je praktický a zrozumiteľný výklad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z Vodného zákona. Odborníčka zo SIŽP Vás upozorní na všetko, čo musí prevádzka spĺňať.
bottom of page