top of page

Nová pomôcka pre prevádzkovateľov spaľovacích zariadení

30. 5. 2022

Prevádzkujete kotly na spaľovanie zemného plynu alebo biomasy, alebo iné spaľovacie zariadenia? Spracovali sme pre Vás všetky povinnosti z hľadiska legislatívy ochrany ovzdušia a zhrnuli sme ich v publikácii s názvom ,,Povinnosti prevádzkovateľov spaľovacích zariadení - väčšie stredné, menšie stredné a malé spaľovacie zariadenia".

Cieľom publikácie je vysvetliť právnu úpravu ochrany ovzdušia pre tých, ktorí prevádzkujú alebo používajú rôzne spaľovacie zariadenia, či už v rámci svojej podnikateľskej činnosti pre výrobu alebo na vykurovanie priestorov. Publikácia má pomôcť pochopiť rozdelenie a kategorizáciu a uplatňovanie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných limitov.

Ak máte o publikáciu záujem, neváhajte nás kontaktovať na legislativa@detox.sk.


Pozrite si malú ukážku novej brožúry: STIAHNÚŤ

bottom of page