top of page

„Odborný seminár pod názvom REACh, CLP, ktorý bude zmeraný na aktuálne zmeny v chemickej legislatíve“ – 29.9.2022

2. 8. 2022

Obsah seminára:
• Manažment chemických látok v podniku
• Nové plánované zmeny v chemickej legislatíve
• Nebezpečné chemické látky a expozičné limity pre pracovné prostredie
• REACH certifikát
• Zmeny a nové požiadavky v zostavovaní KBÚ

Odborným garantom bude:

· PaedDr. Martin Murín

· PaedDr. Alena Pilváňová


- pracujú v súkromnej konzultačnej spoločnosti Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

- Špecializujú sa na chemickú legislatívu (REACH a CLP, biocídy, hodnotenie rizík...) s viac než 20 – ročnou praxou v danej problematike, poskytujú poradenstvo podnikom a podnikateľom v rámci celej EÚ.


WEBINÁR JE URČENÝ PRE:

Ak pri svojej činnosti používate chemické látky, zmesi a prípravky, musíte sa riadiť podmienkami pre ich používanie, ktoré ste dostali od svojich dodávateľov v KBÚ a  expozičných scenároch.


 Všetky potrebné informácie vrátane prihlášky nájdete tu:


STIAHNÚŤ


Miesto školenia:

BANSKÁ BYSTRICA - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, prednášková miestnosť P4


V prípade Vašich doplňujúcich otázok, je Vám k dispozícii Ing. Silvia Šinaľová,   tel. č.: +421 905 800 321, e-mail: silvia.sinalova@detox.sk

O našich zásadách spracovávania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia GDPR sa môžete informovať na našich webových stránkach TU

bottom of page