top of page

Školenia, ktoré realizujeme

Najbližšie školenie

Hľadáte jasný a praktický výklad Vodného zákona? Príďte na seminár, kde vám inšpektor Mgr. Martin Schabjuk, odborník na danú problematiku poskytne dôkladné informácie o všetkých právach a povinnostiach, ktoré musí vaša prevádzka splniť.

Termín školenia: 18. 04. 2024

Miesto školenia

FPVaMV, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

bottom of page