top of page

Školenia, ktoré realizujeme

Najbližšie školenie

Hľadáte komplexnú informáciu o zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (EIA) s jeho najnovšími novelami? Ste na správnom mieste!

Termín školenia: 23. 05. 2024 / 20. 06. 2024

Miesto školenia

FPVaMV, Kuzmányho 1, Banská Bystrica, miestnosť P4

bottom of page