top of page

OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov - praktické návody

Cieľom seminára je podať prehľadný výklad povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov a poskytnúť praktické návody na ich riešenie vrátane hodnotenia zdravotných rizík a faktorov pracovného prostredia.

Registrácia je uzavretá
Pozrieť ďalšie udalosti
OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov - praktické návody
OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov - praktické návody

Time & Location

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

About the event

Seminár bude určený pre všetkých prevádzkovateľov priestorov – výrobných aj nevýrobných s výnimkou zariadení služieb (kaderníctva, soláriá, kozmetiky), potravinárskych prevádzok (netýka sa manipulácie s potravinami a priestorových požiadaviek, ale týka sa ich ochrana zdravia zamestnancov prezentovaná na seminári a povinnosti zamestnávateľa) a zariadení pre deti a dorast.

Školenie by mal slúžiť pre zástupcov zamestnávateľa, ktorí zodpovedajú za „povolenia“ od orgánov verejného zdravotníctva a za plnenie povinností zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom.

Cieľom seminára bude orientovať zamestnávateľa a prevádzkovateľa priestorov v jeho povinnostiach voči zákonu o verejnom zdravotníctve v súvislosti s uvádzaním priestorov do prevádzky a v súvislosti s jeho povinnosťami vo vzťahu k zamestnancom.

Share this event

O našich školeniach

bottom of page