top of page

Čistiaci deň - DETOX Komunite

11. 5. 2023

Dňa 21. 04. 2023 organizovala spoločnosť DETOX, s.r.o. v spolupráci s Mestom Banská Bystrica čistiacu akciu s názvom DETOX Komunite.

"Spoločnosť DETOX s.r.o. už niekoľko rokov organizuje podujatie, ktorým chce prispieť k zlepšeniu životného prostredia v meste, v ktorom pôsobí, zveľadiť vybraný verejný priestor a zároveň viesť ľudí k environmentálnemu uvedomeniu," hovorí Daniel Studený, výkonný riaditeľ a konateľ DETOX s. r. o.


Odstraňovanie čiernych skládok

Od roku 2014 pravidelne organizujeme v spolupráci s Mestom Banská Bystrica odstraňovanie čiernych skládok na území mesta. Vďaka tejto iniciatíve, na ktorej sa zúčastnili aj mnohí dobrovoľníci, zmizli z nášho mesta jedny z najväčších čiernych skládok v lokalite Slnečné stráne, pri Starej Sásovej a v Podlavických výmoloch.


Záchrana doliny Rakytovského potoka

V duchu tejto myšlienky sme chceli pokračovať znova v roku 2023 aj po pauze, ktorú spôsobila situácia s pandémiou COVID. Tento rok sme si dali veľkú výzvu, a to vyriešiť dlhodobý problém s čiernou skládkou v doline Rakytovského potoka.


V rámci tejto akcie sme s pracovníkmi Slovenskej inšpekcie ŽP, Štátnej ochrany prírody SR a s obyvateľmi Rakytoviec, odstránili historickú skládku v doline Rakytovského potoka. Ručne sme z doliny vyzbierali takmer 4 tony rôzneho odpadu a s pomocou techniky z nej vytiahli takmer 50 kusov pneumatík, ktoré do prírody rozhodne nepatria.


"Veríme, že naša príroda a životné prostredie si zaslúži byť bez odpadu. Cieľom tejto akcie bolo zveľadiť prostredie doliny Rakytovského potoka, ktoré po vyčistení poskytne priestor pre jej návštevníkov. Zatraktívnenie prostredia môže prilákať do lokality aj nových turistov. Súčasná aj budúca generácia, majú nárok tráviť čas v čistých parkoch a prechádzať sa ulicami a lesmi bez zbytočných fliaš, obalov a iných odpadov", vyjadril sa na záver Daniel Studený, výkonný riaditeľ a konateľ DETOX s. r. o.

bottom of page