top of page

Mobilný zbery nebezpečných odpadov z domácností v meste Poltár

Zber 23.05.2024

Odpady majte pripravené 23. 05. 2024 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL A AUTOBATÉRIE NEBERIEME!


2024_Poltár_jar
.pdf
Download PDF • 203KB

bottom of page