top of page

Mobilný zbery nebezpečných odpadov z domácností v meste Fiľakovo

Zber 13.04.2024

Odpady majte pripravené 13. 04. 2024 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL, AUTOBATÉRIE A ELEKTROODPAD NEBERIEME!

2024_NEW_leták_jar
.pdf
Download PDF • 476KB

bottom of page