top of page

Mobilný zber nebezpečných odpadov z domácností v meste Tisovec

Zber 16.05.2024

Odpady majte pripravené 16. 05. 2024 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST, PNEUMATIKY Z VOZIDIEL A AUTOBATÉRIE NEBERIEME!

2024_Letak_JAR
.pdf
Download PDF • 339KB

bottom of page