top of page

Prezenčné Školenie
ODPADY – EVIDENČNÉ A OHLASOVACIE POVINNOSTI

13. 1. 2023

Je evidencia odpadov pre Vás španielska dedina?
Neviete, ako vyplniť tlačivo ohlásení v odpadovom hospodárstve?

Poradíme Vám osobne na PREZENČNOM ŠKOLENÍ , ktoré sa uskutoční dňa 01. 02. 2023 (streda) o 9:00 hod.


Školenie sa uskutoční:

BANSKÁ BYSTRICA - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, prednášková miestnosť P4.


OBSAH:

- Prehľad právnych predpisov a základné pojmy

- Evidencia odpadov – vypĺňanie evidenčného listu

- Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s nimi – vypĺňanie ohlásenia


Zmena programu vyhradená.


CENA: 160 €/os. bez DPH


V cene sú zahrnuté organizačné náklady, občerstvenie, certifikát o absolvovaní.

Prihlasovanie možné len do 27. 01. 2023


Školiteľ: Ing. Peter Gallovič


Ing. Peter Gallovič je expert na odpadové hospodárstvo. Na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Má odbornú spôsobilosť pre autorizované činnosti a je oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.


Pokyny:

 

Všetky potrebné informácie vrátane prihlášky nájdete tu:  stiahnuť.


V prípade, že na tieto povinnosti nemáte čas alebo si s nimi neviete rady, môžete sa obrátiť na náš tím odborníkov, ktorí za Vás povinnú evidenciu odpadov a ohlásenie vypracujú. Ušetríte tak čas aj peniaze za prípadné pokuty. Viac info získate na legislativa@detox.sk.


V prípade Vašich doplňujúcich otázok, je Vám k dispozícii Ing. Silvia Šinaľová, telefón: 0905 800 321, e-mail: silvia.sinalova@detox.sk.

bottom of page