top of page

Úvodný webinár k ESG školeniu

Oboznámte sa s novými povinnosťami a podstatou smernice CSRD o nefinančnom vykazovaní ESG faktorov s dôrazom na strategické plánovanie.

Registrácia je uzavretá
Pozrieť ďalšie udalosti
Úvodný webinár k ESG školeniu
Úvodný webinár k ESG školeniu

Time & Location

24 Jan 2024, 09:00 – 11:00

Online webinár / Detox - cez webex

About the event

Cieľ webinára

Cieľom webinára je oboznámenie účastníkov s novými povinnosťami a podstatou smernice CSRD o nefinančnom vykazovaní ESG faktorov s dôrazom na strategické plánovanie.

Komu je webinár určený

Problematika udržateľnosti je prepojená so všetkými firemnými procesmi a ESG reporting si bude vyžadovať zapojenie viacerých pracovníkov.

Webinár je určený pre CEO, manažérov kvality či EHS, integrovaných systémov riadenia, compliance manažérov, ekonómov, technikov, právnikov, finančných expertov, účtovníkov, daňových poradcov, auditorov, podnikateľov, personalistov i pracovníkov verejného sektoru.

Pre všetkých, ktorí chcú pochopiť  základné požiadavky ESG povinností.

Školitelia

  1. JUDr. Ing. Vladimír Hrivnák, LL.M. , vrcholový manažér z praxou v oblasti ľudské zdroje, corporate governance, IMS, change management
  2. Ing. Ján Šalata, skúsený audítor v oblasti ISO 9001 Quality Process; ISO 14001 Environmental Management; ISO 45001 Work & Safety; ISO 26000 Social Responsibility; ISO 37001 Anti-Bribery;
  3. Mgr. Tomáš Kubáň, advokát špecializujúci sa na finančné právo, udržateľnosť a zodpovedné podnikanie

OBSAH

Otvorenie školenia:

Úvod do CSRD (Štandardy a normy pre vykazovanie udržateľnosti)

Udržateľné podnikanie; „green-deal“; Dvojitá materialita

■ Transpozícia smernice do práva SR (čo bude ovplyvnené)

Nové povinnosti (Vysvetlenie nových povinností a ich dosahov na podnikové riadenie)

(Kto vykazuje) Kritériá a harmonogram pre firmy podliehajúce CSRD

■ (Čo sa vykazuje) Prehľad hlavných faktorov ESG podľa ESRS

o Environmental

o Social

o Governance

■ (Ako sa vykazuje) Hlavná povinnosť – výročná správa

■ Dodávateľský reťazec, požiadavky zákazníkov a iných zainteresovaných strán

Riziká a sankcie (Prehľad dopadov na firmu pri porušení nových pravidiel)

■Štátny dohľad

■Štatutárny audit (uisťovanie)

■ Zákaznícke hodnotenie

■ Pokuty a sankcie

Ako začať s ESG (Stručný prehľad zavedenia ESG reportingu)

Predstavenie sa (JaŠa - firma, služby, skúsenosti, zdieľanie kontaktu)

■ Overenie pripravenosti (procesy, znalosti, zodpovednosti)

■ Vyriešenie nedostatkov (tvorba politík, meranie KPI, školenia, dodávateľský reťazec, ...)

■ Výročná správa (zber, interpretácia a komunikácia dát)

Po absolvovaní úvodného webináru sa môžete prihlásiť na ďalšie dvojdňové prezenčné školenie ESG, 

ktoré bude organizované následne. 

Cena

60 €/osoba vrátane DPH - uhrádzať od 1.1.2024.

Prihlasovať sa je možné:

- na termín 24.1.2024 do 18.1.2024 - platba VS: 240124 

- na termín 31.1.2024 do 25.1.2024 - platba VS: 310124 

pre členov Zväzu Strojárskeho Priemyslu SR (zľava 30%)

Prihlasovanie je možné TU. 

Share this event

O našich školeniach

bottom of page