top of page

REACH, CLP – ZMENY V CHEMICKEJ LEGISLATÍVE

Či už ste dovozca, výrobca, následný užívateľ chemikálií, manipulujete s chemikáliami a podobne, musíte plniť a dodržiavať určité povinnosti nariadenia REACH

REACH, CLP  – ZMENY V CHEMICKEJ LEGISLATÍVE
REACH, CLP  – ZMENY V CHEMICKEJ LEGISLATÍVE

Time & Location

11 May 2023, 09:00 – 15:00

Banská Bystrica, Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

About the event

Ak pri svojej činnosti používate chemické látky, zmesi a  prípravky, musíte sa riadiť podmienkami pre ich používanie, ktoré ste  dostali od svojich dodávateľov v KBÚ a  expozičných scenároch. O všetkom sa dozviete na našom odbornom seminári.

Semiár sa uskutoční PREZENČNOU A ONLINE fromou

PREZENČNE:

BANSKÁ BYSTRICA - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, prednášková miestnosť P4.

ONLINE:

Seminár bude zároveň aj online fromou cez WEBEX :

Po zaslaní prihlášky Vám budú doručené inštrukcie a link potrebný na spustenie webinára.

Obsah seminára

  • manažment chemických látok v podniku,
  • nové plánované zmeny v chemickej legislatíve,
  • nebezpečné chemické látky a expozičné limity pre pracovné prostredie,
  • zmeny a nové požiadavky v zostavovaní KBÚ

                                               o zmeny v GHS,

                                               o zmeny v CLPCH,

                                               o zmeny v CLP,

                                               o expozičné scenáre,

                                               o UFI a PCN.

Prednášajúci z ekotoxikologického centra v Bratislave:

  •  PaedDr. Martin Murín
  •  PaedDr. Alena Pilváňová

- pracujú v súkromnej konzultačnej spoločnosti Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.,

- špecializujú sa na chemickú legislatívu (REACH a  CLP, biocídy, hodnotenie rizík...) s viac než 20 – ročnou praxou v danej  problematike, poskytujú poradenstvo podnikom a podnikateľom v rámci  celej EÚ.

Poplatok za účasť

PREZENČNOU FORMOU:

160,- € /os. bez DPH

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, občerstvenie, certifikát o absolvovaní

ONLINE:

100,- €/os. bez DPH

Prihlasovanie možné len do 09.05. 2023

Všetky potrebné informácie vrátane prihlášky nájdete tu:

STIAHNUŤ

V prípade Vašich doplňujúcich otázok je Vám k dispozícii Ing. Silvia Šinaľová, 

telefón: 0905 800 321, e-mail: silvia.sinalova@detox.sk.

Pripravovaná je aj konferencia pod názvom REACH CONFENRENCE 2023, ktorá Vás bude zaujímať.

Všetky potrebné infomrácie, kompletný program a registráciu nájdete na: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/

www.detox.sk

Share this event

O našich školeniach

bottom of page