top of page

Mobilné zbery nebezpečných odpadov z domácností v meste Banská Bystrica 2.zber

Zbery 18.05.2024

Nebezpečné odpady, aj vo väčších množstvách, môže občan mesta Banská Bystrica


BEZPLATNE ODOVZDAŤ CELÝ ROK v prevádzke spoločnosti


DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, tel. 048 / 471 25 25

(smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu)

PREVÁDZKOVÉ HODINY: PONDELOK – PIATOK 7.00 - 15.00 HOD.


v čase mobilného zberu v sobotu (18.05.2024) od 8.00 do 13.00 hod.


Odpady majte pripravené 18.05.2024 v čase, kedy je naplánovaný zber odpadu do vozidla. Nezhromažďujte ich na zastávkach v iný deň ako v deň a čas na to určený.

Pri odovzdaní odpadu je nutné predložiť doklad totožnosti.


AZBEST A PNEUMATIKY Z VOZIDIEL OD OBČANOV NEBERIEME!Trasa D_Radvan,Sasova
.pdf
Download PDF • 194KB


Trasa C_Sasova,Radvan,Podhaj
.pdf
Download PDF • 193KB

bottom of page