Vykurovacie oleje

Zhodnocovaním odpadov umožňujeme ich opätovné použitie na pôvodný alebo iný účel. Vykurovacie oleje sa predávajú pod obchodným názvom OLEPAL V1 a V2 a sú zmesou prevažne vyššie vrúcich ropných uhľovodíkov. Sú to horľavé kvapaliny III. a IV. triedy požiarnej nebezpečnosti. Ide o recyklované vykurovacie oleje bez obsahu prímesí, tmavšej farby. Oleje sú určené na energetické zhodnotenie. Dodávajú sa v železničných a automobilových cisternách, IBC kontajneroch á 1000 l, sudoch á 200 l, podľa požiadaviek zákazníka.


Produktový list OLEPAL V1

Produktový list OLEPAL V2

Produktovy list OLEPAL V1 a OLEPAL V2 sa aktualizujte, prosím kontaktujte Ing. Lucia Soukupová, mobil 0907 739 634

<< späť