Toxické opady v limitovaných množstvách

Naši chemici identifikujú odpady priamo v mieste uskladnenia u zákazníka, odoberú vzorky, keď je to potrebné a po vyhodnotení vzorky a ocenení nákladovosti predložíme cenovú obchodnú ponuku. Na separátny zber týchto látok používame špeciálne nízkotonážne vozidlá. Po roztriedení spracovávame každý odpad podľa jeho chemického zloženia. Všetky triediace a spracovávateľské činnosti vyžadujú progresívne technické vybavenie vzhľadom na nebezpečnú povahu týchto produktov.

Charakter spracovávaných odpadov
laboratórne chemikálie, čistiace prostriedky, stare farby, kyseliny, alkálie a pod., pochádzajúce
z chemických laboratórií, škôl, výskumných centier, a rôznych ďalších zdrojov

<< späť