Spracovanie fluorescenčných žiariviek

Žiarivky sú drvené s bezpečným odsávaním prachu, aby sa predišlo kontaminácii pracovného prostredia. Odsávaná vzdušnina je čistená množstvom rozličných filtrov pred vypustením do ovzdušia. Zachytený fluorescenčný prach je chemicky stabilizovaný v hermetickom kontajneri. Sklo a hliník sú separované a expedované k špecializovaným spracovateľom.

Charakter spracovávaných odpadov
Fluorescenčné žiarivky a výbojky obsahujú ortuť, ktorá spôsobuje ich toxicitu a nebezpečenstvo pre životné prostredie

 

<< späť