Priemyselné služby

Čistiaca stanica "TRANS CLEAN"

Do prevádzky sme spustili technológiu s názvom Trans Clean, ktorá slúži na vysokotlakové čistenie a výplach železničných a automobilových, kontajnerov a áut na sypké materiály. Technológia je vybavená so zabudovaným ramenom s čistiacou hlavou.

 

 • prenosná technológia umiestnená v kontajneri, s možnosťou presunu na iné prevádzky, resp. externé akcie, možnosť voľby rôznych stupňov čistenia,
 • možnosť regulácie výkonu, pripojenia ručných VT pištolí s variabilnými nástavcami

 

Garanciu kvality čistenia železničných a automobilových cisterien deklarujeme vydaním európskeho certifikátu o čistení - European Cleaning Document (ECD). Spoločnosť DETOX je držiteľom certifikátov kvality ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a v roku 2015 úspešne prešla hodnotením bezpečnosti, kvality a environmentálnych aspektov pre spoločnosti poskytujúce prepravu – Safety and Quality Assessment System (SQAS). Zákaznícke centrum +421 905 323 323

 

Viac informácií nájdete v nasledovnej prezentácii

TRANSCLEAN_SK.pdf

TRANSCLEAN_EN.pdf

TRANSCLEAN_DE.pdf

 

 

 

Sacie vozidlo s vysokotlakovým zariadením

 

V roku 2016 spoločnosť DETOX s.r.o. rozšírila svoj vozový park o Špeciálne tlakovo-sacie vozidlo disponujúce vysokotlakovým zariadením, ktoré umožňuje čistenie nádrží, potrubí a technológií a je certifikované na sanie a prepravovanie produktov a odpadov podliehajúcich ADR.

Momentálne DETOX s.r.o. vlastní celú škálu typov vozidiel (dodávky, valníkové vozidlá, kontajnerové, cisternové, špeciálne) pomocou ktorých vie prepravovať ostatné aj nebezpečné látky ktorých charakter je tuhý, tekutý alebo kašovitý Špeciálne tlakovo-sacie vozidlo disponujúce disponuje vysokotlakovým zariadením, pomocou ktorého vieme zabezpečiť: priemyselné čistenie technologických prevádzok, znečistených plôch, chladiacich veží, čistenie nádrží rôznych druhov a veľkostí, výmenníkov, ropných lapačov, uzatvorených a zle dostupných priestorov. čistenie komunálnych a priemyselných potrubí a kanalizácií odsávanie a preprava tekutých, polotekutých, kašovitých materiálov ako i ostatných a nebezpečných odpadov

 

Sanácie a odstraňovanie ekologických havárií

Priemyselne využívané priestranstva ako čerpacie stanice a chemické prevádzky, ktoré boli znečistené rôznymi látkami vyžadujú odborné ošetrenie pred ich ďalším využitím.

Na základe chemickej analýzy vieme určiť typ znečistenia, následne navrhneme najvhodnejší spôsob očisty, hlavne:

 • miestnu úpravu pôdy znečistenú olejmi a ropnými produktmi
 • fyzikálno-chemické ošetrenie anorganického znečistenia


Vákuové čerpanie kvapalných látok a kalov

 • efektívne odstránenie kvapalín, pevných látok a kalov z cisterien, nádrží a iných uzavretých priestorov
 • k dispozícii je moderné zariadenie vákuového nakladania a špeciálne cisterny
 • použitím cisterien je možné odviezť odpadový materiál na konečné spracovanie v závode na spracovanie kvapalín firmy DETOX

  Príklady:

  - čistenie cisterien
  - čistenie lapačov tukov
  - nádrže autoumyvární
  - spracovateľské zariadenia
  - trubky, potrubia a nádoby

Čistenie jazier a vodných nádrží

Jazerá, rybníky, alebo priehrady sa v priebehu času plnia usadeninami. Usadeniny predstavujú osobitný druh neželaného znečistenia vody a jazerá sa musia čistiť a zbavovať usadenín. Firma DETOX vlastní špecializovanú technológiu, ktorá sa úspešne využívala pri ošetrovaní Seneckých jazier v rokoch 2006-2008.

Havarijná nonstop linka

Firma DETOX ponúka 24 hodinovú havarijnú nonstop linku v oblasti zásahov na ochranu životného prostredia na území celého Slovenska. Naše pohotovostné tímy majú skúsenosti
s prácou s olejmi a chemikáliami. Sú vybavené prostriedkami osobnej ochrany a všetkými prostriedkami na odstraňovanie znečistenia.

Kontakt havarijnej nonstop linky: 0905 323 323 

 

<< späť