PCB a PCT

Odpady obsahujúce PCB (polychlórované bifenyly), alebo PCT (polychlórované terfenyly) sú extrémne nebezpečné pre životné prostredie a vyžadujú vysoko odbornú manipuláciu a špeciálne zneškodnenie. DETOX sa už mnoho rokov špecializuje na zber týchto odpadov, ich dočasné skladovanie v špeciálnych podmienkach. Následne ich vyvážame do autorizovaných zneškodňovacích centier.

Charakter spracovávaných odpadov

  • transformátory, kondenzátory a iné elektrické zariadenia, obsahujúce PCB, alebo PCT
  • kvapalné PCB a oleje obsahujúce PCB

<< späť