Komplexný manažment odpadového hospodárstva

  • Komplexný manažment odpadového hospodárstav (On-Site Waste Management) je komplexná služba, ktorá vám poskytuje maximálny komfort a minimálne riziko
  • DETOX navrhne “na mieru ušitú” stratégiu odpadového hospodárstva, ktorú následne implementujeme vo vašej firme
  • Pomocou vyspelého technického vybavenia, s odborne zdatným personálom budeme efektívne spracovávať vaše každodenné požiadavky vzniknuté prevádzkovou činnosťou a pri údržbe
  • Naši projektoví manažéri, školení v environmentálnej legislative prevezmú zodpovednosť za vašu environmentálnu dokumentáciu a zbavia vás pokút za chyby v evidencii
  • Na základe splnomocnenia budeme zastupovať vašu spoločnosť na úradných konaniach a inšpekčných kontrolách
  • Tento partnerský vzťah vám umožní sústrediť sa na vašu hlavnú podnikateľskú činnosť
  • “Outsourcing” odpadového hospodárstva šetrí vaše prevádzkové náklady

<< späť