Fyzikálno-chemické úpravy

Identifikujeme kvalitu a charakter odpadu a navrhneme najvhodnejší spôsob chemickej neutralizácie. Nakladanie s chemikáliami môže byť extrémne nebezpečné a preto je náš tím zložený z kvalifikovaných a skúsených odborníkov. Všetky procesom vyprodukované odpady sú zneškodňované v súlade s platnou legislatívou a environmentálne vhodným spôsobom.

Charakter spracovávaných odpadov

  • anorganické odpady nebezpečné pre podzemné vody a živé organizmy
  • odpadové kyseliny a zásady
  • galvanické kaly a kaly náterových hmôt
  • kaly z chemického spracovania
  • odpadové kyanidy
  • odpady obsahujúce šesťmocný chróm

<< späť